Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
FSP Detva

Programová rada

Programová rada 54. ročník FSP

54.  FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE

 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA FSP

Ing. Ján   Š U F L I A R S K Ý, primátor mesta Detva

 

PROGRAMOVÁ RADA (PR FSP)

PhDr. Anna  O S T R I H O Ň O V Á, predsedníčka a dramaturgička PR FSP, Detva

Igor   K O V A Č O V I Č,  podpredseda PR FSP, Banská Bystrica

Ing. Štefan  S L E M E N S K Ý, predseda OV FSP, Mestský úrad, Detva

Jozef  K U L I Š I A K, podpredseda OV FSP, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

Beáta  A R V A Y O V Á,  RTVS, Košice

PaedDr. Renata B A B I C O V Á, Podpolianske múzeum, Detva

PhDr. Tomáš  D O M, Kriváň

RSDr. Vlastimil  F A B I Š Í K, FZ Púčik, Brno

Ing. Pavel  H O L Í K, Očová

PhDr. Andrea  J Á G E R O V Á, Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen

Mgr. art. Ján  J A M R I Š K A, Očová

Ing. Elena J A N K O V I Č O V Á, Komunikačné Centrum, n. o. Detva

Doc. Ing. Karol  K O Č Í K, PhD., Zvolen

Alexandra  K O S S Á R O V Á, Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen

Ing. Jozef  K R N Á Č, PhD., Detva

Jana  L A L Í K O V Á, Detva

Mgr. art.  Roman M A L A T I N E C, Korytárky

Milan  M A L Č E K, Detva

Akad. mal. Mária  M O L Č A N O V Á, Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina

Mgr. art. Soňa  M O U M A N I, Zvolen

Peter  P U R D E K, Detva

Mgr. Dana  R U S Í N O V Á, Detva

Mgr. Tatiana  S A L A J O V Á, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

Bc. Emília  S E K E R E Š O V Á, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

Mgr. art. Milina  S K L A B I N S K Á, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

Iveta  S M I L E K O V Á, Detvianske ľudové umenie, Detva

Zuzana  Š O V Č Í K O V Á, Zvolenská Slatina

Ľubomír  T A T A R K A, Slovenská Ľupča

 


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


1400653

Úvodná stránka