Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
FSP Detva

Jarmok ľudových remesiel

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL 2019

Pravidlá a organizačné pokyny   

Ciele a poslanie podujatia:

Jarmok tradičných ľudových remesiel je jedným z najvýznamnejších sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Koná sa každoročne počas festivalu v areáli amfiteátra.

 • Podujatie má za úlohu prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a  tiež výrob, ktoré nenadobudli charakter remesla, kedysi však boli súčasťou bohatej a pestrej domáckej výroby a dodnes sa prostredníctvom výrobcov zachovávajú.
 • Ponúka príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti o spôsoboch výroby, tradičných technikách, postupoch a materiáloch, ako aj o spôsoboch estetického stvárnenia výrobkov priamo od výrobcov.
 • Vytvára priestor pre stretávanie sa výrobcov a podporovanie vzťahu mladej generácie k preberaniu a pestovaniu tohto majstrovstva.
 • Predmety, ktorými zúčastnení majstri môžu dobrovoľne prispieť a obohatiť zbierkový fond Podpolianskeho múzea, budú dokumentovať majstrovstvo výrobcov pre súčasné aj budúce generácie.

 

2.  Termín konania Jarmoku tradičných ľudových remesiel 2019:
     Registrácia, umiestňovanie 

     piatok  12.7.2019    od 13.00 -  do 16.00 hod.
            

    Časové trvanie jarmoku:  

    piatok  12.7.2019    od 17.00 -  do 20.00 hod.

    sobota 13.7. 2019   od  9.00 -   do 20.00 hod.
    
nedeľa 14.7.2019    od  9.00  -  do 16.00 hod.

3. Podmienky účasti a organizačné pokyny:  

 • Podmienkou účasti na podujatíje priama demonštrácia výroby alebo jej časti,rozhovory a poskytovanie informácií návštevníkom. Vítané sú napr. aj ukážky hry na ľudových hudobných nástrojoch a iné aktivity.

 

 • Remeselníci, ktorí budú vybratí do 26 stánkov festivalu, musia byť oblečení v kroji, stačí jednoduchý pracovný kroj. V prípade, že nesplnia túto požiadavku, organizátor má právo ich presunúť do iného sektora.

     

 • Účastník musí byť prvovýrobca v niektorej z nižšie uvedených oblastí.
 • Drevorezba

            - výroba dreveného pastierskeho a bačovského riadu

            - výroba náhrobných a prícestných krížov

            - výroba drevených plastík

            - výroba ľudového dreveného nábytku a dreveného náradia

            - výroba pastierskych palíc a valašiek         

 • Výroba tradičných ľudových hudobných nástrojov
 • Šindliarstvo, tesárstvo
 • Kolárstvo
 • Košikárstvo
 • Výroba zo slamy a šúpolia
 • Hrnčiarstvo a výroba kachlí
 • Maľovanie obrazov na sklo
 • Výroba ľudových hračiek (rôzne techniky a materiály)
 • Výroba z včelieho vosku
 • Výroba ľudových betlehemov (rôzne techniky a materiály)
 • Výroba ľudových masiek a obradných predmetov
 • Kováčstvo, kovotepectvo, zvonkárstvo
 • Tkáčstvo, viazanie, pletenie, háčkovanie ...
 • Súkenníctvo, gubárstvo
 • Kožušníctvo, výroba čižiem, krpcov, opaskov, remeňov, spínadiel
 • Sedlárstvo, výroba postrojov na kone, bičov
 • Výroba krojov, krojových doplnkov a ozdôb
 • * Ak iné - potrebné je bližšie špecifikovať

  

 • Podujatia sa môžu zúčastniť aj zahraniční majstri remesiel a domáckej výroby.

 

 • Podujatia sa môžu zúčastniť aj držitelia certifikovanej značky Regionálny produkt.

 

 • V prípade, že sa preukáže, že výrobca nespĺňa, alebo porušil stanovené podmienky, resp. uviedol o sebe nepravdivé informácie, si organizátori vyhradzujú právo jeho prezentáciu v jarmoku remesiel zrušiť.

 

Organizátori vybratým účastníkom zabezpečia:                                                      

 • voľný vstup s osobným motorovým vozidlom do areálu, ak si o to výrobca požiadav prihláške a bezplatné parkovanie motorového vozidla na parkovisku v priestoroch vyhradených organizátormi (nie je možné parkovanie pri stánkoch),
 • označenie stánku menom a druhom predvádzaného remesla, ako súčasť registrácie a povolenia na účinkovanie v “Jarmoku remesiel”,
 •  jednoduché ubytovanie na  ZŠ Júliusa Juraja Thurzu, A.Bernoláka 20, Detva - sídlisko, v prípade vopred oznámenej požiadavky.

Organizátori účastníkom jarmoku nezabezpečujú a nehradia:

 • stoličky k prideleným stánkom, náhradu ušlej mzdy a náklady spojené s účasťou na podujatí, (možnosť zakúpenia stravy je v stravovacom areáli),
 • zdravotné a úrazové poistenie osôb, poistenie majetku, stráženie tovaru, stráženie auta, príp. náhradu akejkoľvek vzniknutej škody.

 

Príspevky k podpore zbierkového fondu:

Zúčastnení majstri a výrobcovia môžu dobrovoľne poskytnúť predmet, ktorý je dielom ich tvorby do zbierkového fondu Podpolianskeho múzea, ktorého zriaďovateľom je mesto Detva, hlavný organizátor Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Takto nadobudnuté predmety obohatia zbierkový fond múzea a zároveň podporia verejnoprospešné poslanie podujatia a  uchovávanie hodnôt pre budúce generácie. Darovacie zmluvy pripravia zástupcovia Podpolianskeho múzea, ktorí zároveň prevezmú darované predmety do správy múzea. Podpolianske múzeum zverejní darcov na internetovej stránke.          

 

Záväzné prihlášky, výber účastníkov, pokyny spojené s účasťou:

    a)  Záujemcovia zašlú prihlášky (formulár v prílohe) najneskôr do                    

     Prihlášku možno zaslať aj e-mailom na: email:

    alebo poštou na  Mestský úrad v Detve,  J. G. Tajovského 7,  962 12 DETVA

    b)  Organizátori podujatia z prihlásených účastníkov urobia výber:

            26 výrobcov v stánkoch poskytnutých mestom Detva umiestnia v blízkosti jarmočnej scény 

            (aj  s  prihliadnutím  na limitované možnosti).

          

            Výber výrobcov bude schvaľovať  Programová rada FSP, resp. tím odborníkov

            O výsledku vyrozumejú všetkých prihlásených účastníkov v termíne do 10. 6.2018.     

    c)   Vybratí účastníci jarmoku sa pri príchode prihlásia u pripravovateľov podujatia v areáli    jarmoku remesiel

         (pri hlavnej pokladni)  v piatok 12. júla  2019 od 13.00 hod.  –  do 16.00 hod.  

     d)   Účastníkom pri registrácii bude pridelené prezentačné miesto a stánok, podľa vopred stanoveného

           plánu umiestnenia.

            Po skončení podujatia účastníci odovzdajú nepoškodený stánok osobe určenej   organizátorom.

 

Kontaktná osoba určená pre jarmok TĽR, prihlášky a informácie:

Eva Chlebová

t.č. 0915 079 634

e-mail evachle@gmail.com

 

 

Upozornenie:

 

Pre výrobcov, ktorí nespĺňajú požadované kritériá, resp. nebudú vybratí do jarmoku remesiel, ako aj predajcov ľudovoumeleckých výrobkov, hudobných nosičov a  pod., platia pravidlá stanovené pre predajné trhy (podmienkou je prihláška a zaplatenie poplatku, vybavuje

Jana Šufliarska, MsÚ v Detve, tel: 045 3700435, 0911 120 199 e-mail: jana.sufliarska@detva.sk.  

Výrobcovia sa v prípade podnetov a sťažností spojených s podujatím môžu obrátiť na zá-stupcov hlavného organizátora: predsedníčku Programovej rady FSP, alebo predsedníčku Organizačného výboru FSP.

                                                                                           

                                                                                                        PhDr. Anna  O s t r i h o ň o v á                                                                                                                           predsedníčka Programovej rady FSP

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 


 

webygroup

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


1400708

Úvodná stránka